Reglementen MiniMoDa

Sportief:


 • Bij iedere wedstrijd dienen de identiteitskaarten of het rijbewijs van de aanwezige spelers  samen bij het ingevulde scheidsrechtersblad te liggen. Is er één tekort mag desbestreffende speler niet in actie treden tot de ID op de wedstrijdtafel en gecontroleerd is door de scheidsrechter.
 • Iedere ploeg duid bij iedere wedstrijd een kapitein aan op het scheidsrechtersblad. Deze speler draagt dan ook een kapiteinsband.
 • Iedere ploeg dient in het bezit te zijn van een Select minivoetbal, indien geen van beide ploegen deze bal niet in het bezit hebben zal de wedstrijd niet gestart worden en zal de thuisploeg deze wedstrijd met 0-10 verliezen.
 • Na het einde van de wedstrijd is de thuisploeg verantwoordelijk voor het scheidsrechterblad, het resterende deel MOET worden afgegeven aan de uitbater van de plaatselijke cafetaria. Indien de thuisploeg dit niet doet kan er een sanctie uitgesproken worden door het kernbestuur gaande van een financiele sanctie tot bij herhaling van het niet afgeven een sportieve sanctie (forfait,...)
 • In de cafetaria's sport'o'bello en de skeure ligt een volledig spelreglement van het VMF.
 • Bij gelijke eindstand  qua punten word de rangschikking opgemaakt volgens het doelsaldo, de gemaakte doelpunten en de gewonnen wedstrijden. Indien dit nog gelijk is volgt één testwedstrijd om de kampioen aan te duiden(enkel voor de eerste plaats).

Uitstellen wedstrijd

 • Wij (minimoda) stellen geen enkele wedstrijd uit. Dit wil niet zeggen dat er geen wedstrijden mogen uitgesteld worden maar dan wel onder volgende voorwaarden :
 • De tegenstander van de aanvrager moet akkoord gaan, de tegenstander van de aanvrager heeft ALTIJD het recht dit verzoek te weigeren.
 • De uitgestelde wedstrijd(indien akkoord) moet in de eerste twee weken na het uitstel gespeeld worden, de vrije speeluren zijn meestal woensdag 21u30 en vrijdag 21u30 hierbij heeft de tegenstander de eerste keuze en mag een voorgestelde datum geweigerd worden. De volledige kalender in excel werd jullie toegestuurd alvorens de competitie startte.
 • Word er geen datum gevonden dan zal de wedstrijd omgezet worden in een forfaitscore ten nadele van de aanvrager.
 • Indien beide vrije data niet geschikt zijn zal er moeten gekeken worden door beide ploegen om evt een andere geplande wedstrijd in te passen in de vrije uren.(te regelen door de aanvrager)
 • Kosten van de zaal en arbiter zullen gedragen worden door de aanvrager, is de wedstrijd dan toch forfait als de wedstrijd 48u voor aanvang is uitgesteld dan bedraagt de boete € 50.

 

Schorsingen :

 • De gele kaarten worden over gans het seizoen bijgehouden. Indien een speler drie gele kaarten gekregen heeft wordt deze speler na verwittiging van de kernverantwoordelijke een wedstrijd geschorst. Bij zes gele kaarten krijgt de desbetreffende speler een speeldag schorsing, bij een zevende, achtste, enz... zal de speler per kaart een speeldag geschorst worden. Vanaf de zevende gele kaart zal er dan een boete van 5 € aangerekend worden per gele kaart. Desbetreffende speler is geschorst nadat de kernverantwoordelijke de afgevaardigde van de ploeg gecontacteerd heeft, de melding moet er voor de zaterdag komen. Indien het na de zaterdag is mag de speler in kwestie de week erop nog spelen.
 • Bij een rode kaart mag de speler verder spelen ,indien het niet over handtastelijkheden en/of geweld gaat, tot  een schorsing uitgesproken wordt door het VMF, de speler blijft speelgerechtigd tot de schorsing van het VMF uitgesproken is. Indien het over handtastelijkheden en/of geweld gaat zal de kern Minimoda desbetreffende speler met onmiddellijke ingang schorsen tot de zaak voorgekomen is op het strafcomité. De clubverantwoordelijke wordt verwittigd(per mail) inzake de schorsing en de mogelijkheden van een eventuele aantekening van beroep.
 • Indien een wedstrijd uitgesteld is > 1week voor aanvang zal de schorsing zich opvolgen naar de eerstkomende wedstrijd met uitzondering wanneer de ploeg van de geschorste speler zelf de wedstrijd uitstelt.
 • Indien een wedstrijd uitgesteld is < 1week voor aanvang zal de schorsing op de uitgesproken wedstrijd blijven
 • Bij een forfait van de tegenstander > 1 week voor aanvang zal de schorsing zich opvolgen naar de eerstkomende wedstrijd
 • Bij een forfait van de tegenstander < 1week voor aanvang zal de schorsing vervallen .

Aansluiten speler :

Indien een niet aangesloten speler zich wenst aan te sluiten bij een ploeg kan je dit online doen via ledenbeheer.vmf.be tot een minuut voor aanvang van de wedstrijd. De kernverantwoordelijke controleert dan de aansluiting of die voldoet aan de voorwaarden. Indien deze niet voldoet zal een forfait uitgesproken worden.

De betreffende speler MOET zich dan zeker kunnen identificeren alvorens de wedstrijd start !

Indien blijkt dat een speler niet aangesloten is voor de start van de wedstrijd zal de ploeg in kwestie de wedstrijd verliezen met een 10-0 forfait.


Verzekering :

Wanneer een speler zich blesseert tijdens de wedstrijd dient hij onderaan het scheidsrechtersblad de blessure te vermelden. De speler vraagt aan de scheidsrechter om zijn naam en de aard en plaats van de blessure te vermelden op het scheidsrechtersblad. Zo kan er achteraf geen discussie ontstaan of het incident zich wel tijdens de wedstrijd voordeed. Hoe klein de blessure ook is laat het vermelden op het wedstrijdblad. Mocht de blessure zich slechts later opmerken dat heeft het slachtoffer twee werkdagen de tijd dit te melden aan het VMF en de verzekering. Een mail naar info@vmf.be met de informatie van de kwetsuur is al voldoende. Na de wedstrijd vult de speler de ongevalsaangifte in (uw verklaring + vastellingen door de arts). Dit document moet opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij binnen de 10 dagen (Concordia, Stapelplein 28, 9000 Gent).

Sportskeure Dadizele Sport'O'Bello Cafetaria sportcentrum Moorslede